_
                                                                                                         
_

Program
Partnerski
Raphael

Sowy
Owls
Eule

Konie
Horses
Pferde

RzeĽby my¶liwskie
Hunter carvings
Jagdsculptur

Zwierzęta
Animals
Wild

Sakralne
Sacral
Sakral

Dekoracje
Decorations
Dekoration

¦wieckie
Profan
Profane

Meble
Furniture
Möbel

Schody rzeĽbione
Stairs
Treppe

Specjalne zamówienia
Special order
Sonderbestellungen


Kontakt - Contact

"RAPHAEL" – Rafał Niesłuchowski
RzeĽba w drewnie

Ul./Str.  B. Chrobrego 5a/10
58-100 ¦widnica; POLAND
NIP: 884-119-04-05
REGON: 020025214
Tel. +48 74 6681486
Tel. mobile +48 668 505 639

:

:

                                      

           

:

:


Tre¶ć wiadomo¶ci/ Message content:


Zgodnie z Ustaw± z dnia 26.08.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o ¶wiadczeniu usług drog± elektroniczn± wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert i informacji od firmy Raphael z siedzib± w ¦widnicy na Państwa adres elektroniczny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883) przez firmę Raphael z siedzib± w ¦widnicy. Raphael zapewnia Państwu prawo wgl±du do swoich danych i ich aktualizacji.

Aktualne telefony +48 74 668 14 86 lub +48 668 505 639